August 27 – Conference: Pan African Dreams @ Hoa Sen Universtity

11904707_1044570402228364_4745859550035110801_n

Thời gian: 27/08/2015 lúc 18g30
Địa điểm: Phòng Marie Curie – Lầu 6 – Đại học Hoa Sen

Trong buổi nói chuyện đầu tiên của mình, curator N’Goné Fall sẽ miêu tả nền văn hóa – nghệ thuật đương đại của Châu Phi qua hình ảnh giấc mơ một lục địa hòa hợp – ‘một nơi chốn thương thảo’ giữa các nền văn hóa đa dạng và phức tạp. Châu Phi gồm 54 quốc gia, tất cả đều chịu sự đô hộ thuộc địa bởi đế chế thực dân, ngoại trừ Ethiopia. Sau các cuộc thôn tính và tranh chấp quyền lực thực dân, Châu Phi trải qua sự chia cắt địa lý, các nước này bèn dùng văn hóa và nghệ thuật như một công cụ để xây dựng đất nước và nền tảng gắn bó lục địa. Nhiều bậc trí thức đã và đang vận dụng lý tưởng ‘Pan-Africa’ – luồng lý tưởng và phong trào vì một Liên lục địa Châu Phi hòa hợp – trong các sáng tác nghệ thuật của mình. Từ cảm hứng đó, N’Goné sẽ giới thiệu các nghệ sĩ điển hình cho việc sử dụng ý tưởng Pan-Africa, và một số dự án nghệ thuật mà cô và đồng nghiệp thực hiện ở Dakar (Senegal) nhằm nhìn về đất nước và châu lục qua các lăng kính lịch sử, địa lý và chính trị.

*Vào cửa tự do; bài giảng tiếng Anh sẽ được phiên dịch sang tiếng Việt.

Buổi nói chuyện thứ hai: https://www.facebook.com/events/384430658430421/
————
N’Goné Fall tham gia ‘Trí/ Thức’ nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng tử Claus với Sàn Art tài trợ.
————

Time: 27 August 2015 at 6:30 pm
Venue: Marie Curie Room – 6th Floor – Hoa Sen University

In her first talk, curator N’Goné Fall will describe the culture and contemporary art of Africa through the dream of an integrated continent – ‘a site of negotiation’ for various, complex cultures. Africa has 54 countries, all but Ethiopia have suffered from colonial domination. After multiple annexations by the colonial powers, Africa has undergone geographical fragmentation, its countries using arts and culture as a tool for nation building and continental integration. Many intellectuals have been implementing the Pan-African ideology in their artistic productions– the intercontinental ideology and movement within Africa. From such inspiration, N’Goné will present emblematic artists who used Pan Africanism as a concept as well as some of the art projects that she and her colleagues have realised in Dakar (Senegal) to look at the countries and the continent through the prism of history, geography and politics.

*Entrance is free. English – Vietnamese translation will be provided.

Her next talk: https://www.facebook.com/events/384430658430421/
——-
N’Goné Fall participates in ‘Encounter’, a lecture series which is part of a large artistic endeavour called ‘Conscious Realities’, initiated and organized by San Art in partnership with Prince Claus Fund.

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s